Concept

Het concept van dit evenement is dat solorijders of mountainbiketeams met 2 of 4 rijders in vijf verschillende etappes een, voor het grootste deel, onverharde route volgen tussen Pieterburen en Vaals. Van een 4-persoons team zijn er tijdens de eerste 4 etappes altijd minimaal twee rijders op het parcours, 2-persoons teams mogen in estafette vorm elkaar afwisselen en solorijders leggen het parcours vanzelfsprekend helemaal alleen af. In de laatste etappe hebben de 2- en 4-persoons teams de mogelijkheid om gezamenlijk met het hele team de laatste 32 kilometer naar de finish te fietsen.
Het is niet mogelijk om met een cyclocrosser aan dit evenement deel te nemen. We hebben gekozen voor een concept met een groot saamhorigheidsgevoel zoals dat bij een 24-uurs evenement hoort.

De start is op zaterdag 17 juni om 12.00 in noord Groningse Pieterburen en de uiterlijke finish op zondag 18 juni om 17.00 op het drielandenpunt in Vaals. Het ligt in de bedoeling om zowel in Pieterburen als in Vaals het evenement feestelijk in te kleden.

Na de start in Pieterburen rijden de solorijders en teams naar de eerste neutrale zone. Op deze neutrale zone staat voor elk team de tijd een half uur stil en hebben de 2- en 4-persoons teams de mogelijkheid om in een andere teamsamenstelling de volgende etappe te rijden. Na elke volgende etappe is er steeds weer een speciale neutrale zone ingericht waar de teams kunnen wisselen en verzorging kunnen krijgen. Dit jaar is het ook toegestaan om op de verversingsposten te wisselen. Deze verversingsposten liggen halverwege elke etappe. Op deze semi wissellocaties hebben we naast de tijdsregistratie en verversingspost geen andere facaliteiten voor de rijders en begeleiding ingericht.

De neutrale zones zijn door de organisatie zodanig ingericht dat elk team een eigen plek heeft, fietsen daar waar mogelijk gerepareerd kunnen worden en er van een warme maaltijd van de organisatie genoten kan worden. 

afbeelding Concept

Teamsamenstelling

Voor dit evenement kan er als solorijder of met teams met 2- of 4-tallen worden ingeschreven. Van elk ingeschreven team zijn er altijd minimaal twee rijders op het parcours.

Solorijders

Een solorijder rijdt altijd alle etappes en heeft op de neutrale zones een verplichte rust van een half uur. Een solorijder heeft altijd verplicht een verzorger(s) mee die met eigen voertuig vanaf de start van neutrale zone naar neutrale zone rijdt.

2-tallen (estafette)

2-tallen rijden in principe alle etappes gezamenlijk, maar mogen ook in estafette vorm rijden. Ook 2-tal teams hebben op de neutrale zones een verplichte rust van een half uur. Eventueel kan er ook gekozen worden om op de verversingspost een extra wissel in te lassen. Indien een 2-tal team ervoor kiest om 1 of meerdere etappes in estafette vorm te rijden dan zullen ze in de uitslag nooit hoger kunnen eindigen dan een 2-tal team waarvan beide deelnemers alle etappes gezamenlijk hebben gereden. 
Wanneer er gekozen wordt voor een 2-tal estafette dan is er steeds 1 rijder op het parcours. Het andere teamlid rijdt in de auto door naar de eerst volgende verversingspost/neutrale zone. Na de binnenkomst van het rijdende teamlid is er op de neutrale zone voor het gehele team een half uur verplichte rust en kan er daarna in een nieuwe samenstelling verder gereden worden. De nieuwe samenstelling mag met dezelfde rijder, de andere rijder of beide rijders zijn. In een estafette vorm heeft 1 van beide rijders dus altijd de komende etappe rust en rijdt dan door naar de volgende verversingspost/neutrale zone. Dit gaat zo verder tot de laatste neutrale zone. Vanaf hier moet er in ieder geval 1 teamlid de laatste 32 km naar de finish rijden. De tweede rijder mag(hoeft niet) hier wel de laatste 32 kilometer meerijden naar de finish. Kiest het team ervoor om tijdens 1 of meer etappes met beide teamleden te fietsen dan zal er een extra verzorger aanwezig moeten zijn om de volgauto naar de volgende verversingspost/neutrale zone te verplaatsen. 

4-tallen estafette

Bij 4-tallen zijn er steeds minimaal 2 rijders die op het parcours rijden en de andere 2 teamleden rijden na de start door naar de eerste verversingspost/neutrale zone, waar zij het rijdende 2-tal opwachten. Eventueel kan er gekozen worden om op de verversingspost een extra wissel in te lassen. Na de binnenkomst van het rijdende 2-tal is er op de eerste neutrale zone voor het gehele team een half uur verplichte rust en gaat daarna het volgende 2-tal verder. Dit mag hetzelfde 2-tal zijn, maar de 3e en/of 4e teamlid (die vanaf de start doorgereden zijn naar de eerste verversingspost/neutrale zone) mogen hier gewisseld worden. In beide gevallen heeft 1 of hebben beide rijders van de voorgaande etappe rust en rijden dan door naar de volgende neutrale zone/verversingspost. Dit gaat zo verder tot de laatste neutrale zone. Vanaf hier moeten er in ieder geval 2 teamleden de laatste 32 km naar de finish rijden. De derde en/of vierde rijder mag (hoeft niet) hier wel de laatste 32 kilometer meerijden naar de finish. In een 4-tal team moeten er altijd twee rijders over de finish komen.
Kiest het team ervoor om tijdens 1 of meer etappes met alle teamleden te fietsen dan zal er een extra verzorger aanwezig moeten zijn om de volgauto naar de volgende neutrale zone te verplaatsen. 

Natuurlijk kan er met verschillende teams met 2 x 2  of 2 x 4 teamleden als aparte teams ingeschreven worden die dan gezamenlijk (op)fietsen. Je wordt echter in beide gevallen gezien als aparte teams en zijn er van elk team altijd twee rijders op het parcours. Deze verschillende teams mogen onderling geen rijders met elkaar wisselen.

In het geval van een blessure of opgave binnen een team zal de overgebleven rijder van een 2-tal team als solorijder verder kunnen rijden en in een 4-tal team heb je in geval van blessure of opgave altijd een rijder die dan twee etappes achter elkaar moet gaan rijden.

In het geval geval dat 4-tallen geen eigen extra verzorgers mee hebben, maar wel de laatste 32 kilometer gezamenlijk willen afleggen, dan zal hun begeleidend voertuig op de laatste wissellocatie blijven staan. De organisatie zal dan voor het vervoer van finish naar de laatste wissellocatie zorgen.

afbeelding Concept

Parcours

Het door ons vastgestelde parcours is ca. 475 kilometer lang, voor 70% onverhard en volgt globaal, van Pieterburen, Drenthe, Veluwe, Arnhem, Brabant, Helmond, Geleen naar Vaals, de lengte-as van Nederland. Het parcours is opgedeeld in 4 etappes van ca. 100 kilometer en 1 slotetappe van ca. 32 kilometer. Halverwege elke etappe bevindt zich een verversingspost en na elke etappe bevindt zich een neutrale zone waar de tijd voor elk team een half uur stil staat. Er wordt dus de gehele nacht doorgereden.

Elke solorijder of team kan tegen een vergoeding van €. 20,00 een Garmin GPS van de organisatie in bruikleen krijgen. Op deze GPS zal dan door de organisatie ingeladen worden. Teams die met eigen GPS willen fietsen krijgen een week voor aanvang de GPX-files toegestuurd. Om chaos te voorkomen zal het parcours na de start in Pieterburen de eerste 10 kilometer uitgepeild en belint zijn.

Tijdens elke etappe is er een geheime controle bij de verversingspost en zijn er een aantal geheime stempelposten.

De insteek is om het parcours zo uit te zetten dat we gebruik maken van bestaande onverharde paden en wegen en niet op zoek gaan naar mogelijkheden in het terrein om het parcours onnodig zwaar te maken. De uitdaging is om binnen 24 uur van noord naar zuid Nederland te fietsen.

afbeelding Concept

Tijdsregistratie

Elk teamlid ontvangt bij de dagregistratie een stuurbordje met teamnaam, eigen naam en een persoonlijke tijdsregistratiechip. De stuurbordjes worden na bevestiging door ons geborgd zodat we controle hebben of er bordjes zijn gewisseld van rijder. Elke rijder heeft een polsbandje om met daarop zijn of haar naam en teamnummer. Bij de start van elke volgende etappe wordt gecontroleerd of de chip en polsbandje met elkaar overeenkomen. Bij elke geheime tijdscontrole zal ook gecontroleerd worden of de chip en polsbandje met elkaar overeenkomen.

Om dit evenement tot een succes te kunnen maken is een waterdicht tijdsregistratiesysteem een must. Samen met Mylaps Event Timing hebben we een systeem uitgewerkt waarbij het mogelijk is om met alle variabelen rekening te houden. Op elke neutrale zone en geheime tijdscontroles worden de binnenkomst- en vertrektijden van de teams automatisch geregistreerd en gelijk verwerkt in een (tussen)stand.

afbeelding Concept

Neutrale zones

Na elke etappe komen de rijders aan op een neutrale zone. Op deze neutrale zone staat de tijd voor de solorijders en teams verplicht een half uur stil. Solorijders en teams krijgen de mogelijkheid om tussen de 30 en 35 minuten na aankomst op de neutrale zone weer te starten zodat de netto fietstijden tussen de neutrale zones geregistreerd worden.
Te vroeg starten betekend een straftijd die gelijk staat aan twee keer de tijd dat de solorijder of het team te vroeg is gestart. 35 minuten na aankomst op de neutrale zone gaat voor elk nog niet gestarte solorijder of team de tijd automatisch weer lopen.  
De solorijders en 2-tal teams zijn verplicht om te voorzien in eigen verzorgers die op de neutrale zone het team kunnen bijstaan. Bij een 2- en 4-tal team estafette mogen extra verzorgers het team aanvullen, maar de verzorging mag ook binnen het rijdende team opgepakt te worden indien het team niet op enig moment op volle bezetting gaat fietsen.

Er zijn neutrale zones gepland in de omgeving van Echten, Apeldoorn, Deurne en Schinveld. Op elke neutrale zone krijgen de teams een eigen plek aangewezen en zorgt de organisatie voor een warme hap voor de deelnemers, toiletgelegenheid en fietsreparatiewerkplaats. Ook zal er op elke neutrale zone een wedstrijdsecretariaat aanwezig zijn.

Deadlines

Tijdens de Merida Dutch Cross Country zijn er een drietal deadlines:

  • Aankomst Apeldoorn (ca. 238m) 01:30
  • Aankomst Schinveld (ca. 443m) 15:00
  • Aankomst Vaals (ca. 475 km) 17:00

De consequentie van het niet halen van een deadline zijn:

  • Apeldoorn; out of competition en skippen etappe Apeldoorn-Well
  • Schinveld; out of competition en shortcut Vaals
  • Vaals; out of competition

In alle gevallen zal een solorijder of team wel in de uitslag opgenomen worden en een finishertrofee verdienen.

afbeelding Concept